Třeťáci v Google Earth a Geogebře

Úterní třetí hodina je u třeťáků už pravidelnou, lehce zakuklenou hodinou informatiky.

Povinnou informatiku ve třetí třídě nenajdete, ale počítače třeťáčky provádějí v řadě hodin – pracují na Teams, Bookwidgets, Umíme to. Paní učitelka třídní Gábina Jonášová se s počítači kamarádí, paní učitelka Němečková s třeťáky pracuje na intenzivní angličtině s podporou počítačů a tabletů.

Paní učitelka Jonášová na začátku školního roku přišla s báječnou myšlenkou pro její třídu – v tandemu objevovat nejrůznější výukové a další platformy – a vše propojovat do matematiky, češtiny, vlastivědy a dalších předmětů. A třeťáci jsou opravdu hladoví po zkoušení nových věcí.

Pro tak často neoblíbenou geometrii objevili program Geogebra, a zručně v něm začínají rýsovat. Tužky, pravítka a kružítka se nezbavili, ale třeba právě oni budou těmi, kdo nakonec geometrii bude mít alespoň trošku rád :-).

První listopadový týden je v informatice tématicky zaměřen na objevování aplikace Google Earth https://earth.google.com/web/. Neminulo to tedy ani třeťáky, a ti se ukázali jako naprosto skvělí cestovatelé. Viděli Cehnice, ale také třeba Paříž nebo New York. Čtyřicetiminutové setkání jsme zakončili rychloopakováním v Geogebře https://www.geogebra.org/geometry a svižně si vyrobili a nasdíleli 5 stejně velkých kružnic, narýsovaných v jednoduché kytičce.

Jejich nadšení je nakažlivé. Už příště objevíme práci s ozoboty a Beebotem, ukážeme si, k čemu je lepší použít tablet a k čemu zas počítač, a dáme si sčítací a odčítací souboj na Umíme to. Těšíme se.

Slideshow – rozklikněte – proklikejte: