Tři králové ve školce

Svátkem Tří králů končí vánoční období. V tento den se odstrojuje a uklízí vánoční stromeček i dekorace. Právě 6. ledna se přišli Tři králové poklonit narozenému Ježíškovi do Betléma. A jak jsme tento den (i když o den dříve) oslavily ve školce?

Každá třída mateřské školy si tento den pojala po svém.

U Ježečků se děti učily zpívat známou píseň “My tři králové jdeme k vám”, u Soviček se děti seznámily s příběhem Tří králů pomocí dramatizace a předškoláci si naopak vyzkoušeli Tříkrálovou sbírku, která pomáhá potřebným lidem.