TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE S VYUČUJÍCÍMI + VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,

vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením budou čtvrtletní třídní schůzky opět realizovány on-line, prostřednictvím žákovských účtů na platformě MS Teams.

Třídní učitelé individuálně třídní schůzky plánují jednotlivým ročníkům přímo do Teams na pondělí – středu 29. – 31. 3. 2021 v dopoledních / podvečerních hodinách. Zejména v případě 2. stupně – domluvte se prosím se svými dětmi – aby vám v rezervovaném čase spustili schůzku.

Další možností jsou telefonické konzultace přímo s jednotlivými učiteli, případně je možné je kontaktovat přes Bakaláře či na jejich pracovní email (naleznete na webových stránkách).

Velmi děkuji všem, kteří jste vyplnili náš dotazník k online výuce, krátké souhrnné vyhodnocení zveřejníme na začátku příštího týdne.

Pro konkrétní informace k organizaci výuky stále sledujte webové stránky školy i Bakaláře, zveřejňujeme je ihned, jakmile je oficiálně získáme. Informace týkající se výuky také zasíláme přímo žákům do Teams.

Velikonoční prázdniny jsou letos ve čtvrtek 1. 4., následuje páteční svátek, víkend a pondělní svátek. Výuka tedy poběží DO středy 31. 3. 2020 a OD úterý 6. 4. 2020 (volno 1. – 5. 4. 2020).

Děkuji, přeji pevné zdraví a klidné dny.

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy