osmáci Učí nejen sebe

Projektový den předcházející svátek sv. Václava znamenal pro osmáky několik příležitostí. Zkusili si, jak zacházet s vlastním časovým plánem, jak naložit s přípravami projektového dne pro jinou třídu nebo jaké to je, učit školkové děti angličtinu.

První dvě hodiny byly věnovány společné přípravě projektového dne pro předškoláky, který proběhne 8. 10. Na děti budou čekat interaktivní anglické hry, seznámení s ozoboty a drobné sportovní aktivity.

Následný tříhodinový blok bylo možné strávit na libovolných stanovištích v knihovně (čtenářská chvilka), v třídním kině (short english movies) nebo na hřišti (oblíbená vybíjená a brämball).

Zájemci si pak ve svém volném čase mohli jít „pohrát“ s dětmi do MŠ a vyzkoušet si výuku angličtiny – všechny tři dívky, Janča, Anet i Vlaďka, si se svou novou rolí poradily báječně a strávily s nadšenými dětmi krásnou půlhodinku – děkujeme za skvělou spolupráci!