Ukliďme Cehnice

V pondělí 30. května jsme se celá škola vydali uklidit svět. Tedy vlastně naše nejbližší okolí – areál v okolí školy, sportovní hřiště, přírodní zahradu, ale také plochy okolo hlavních a vedlejších silnic, chodníky, cyklostezku, retenční nádrž nebo les.
Důvodem byla nejen kandidatura na Vesnici roku 2022, ale také drobná připomínka toho, že o veřejná prostranství, prostředí a krajinu okolo nás je nutné pečovat, a že ruku může kdykoliv přiložit kdokoliv. Pro mnohé to též byla příležitost projít se po obci a připomenout, kde vlastně co je.
Celkem tři vyučovací hodiny všichni od prvňáčků po deváťáky vybaveni pytlem a rukavicemi pečlivě procházeli celou obcí, aby před obědem ke kontejnerům u školy přinesli slušnou hromadu odpadu.
Akce se uskutečnila v rámci www.uklidmesvet.cz