Úžasná spolupráce! To byl náš letošní dětský společenský ples.

“I přes výpadek proudu si cehničtí deváťáci svůj večer užili.” Tak zněl titulek v jihočeském týdeníku Jižní Čechy TEĎ, ve kterém je průběh plesu popsán i s jeho “peripetiemi” na samém úvodu 🙂

Tento článek by klidně mohl být dramatickým příběhem o tom, jak se všichni těsně před zahájením plesu ocitli ve tmě, jak se naštěstí o nikoho nepokusila panika (alespoň ne hlasitá), jak možná někteří začali pochybovat, jestli ples vůbec bude (?!)… Ale nenapínejme to – kdo byl, ví, že to všechno nakonec dobře dopadlo. I když jsme začali téměř o půl hodiny později, i když pak taneční kroužek musel dokončit své číslo za světel mobilních telefonů a za potlesku nás všech…i když pak chvílemi zlobil zvuk. To všechno se rychle zapomnělo, protože atmosféra plesu byla úžasná! Z velké části díky DJ Basslickerovi, který zachraňoval možné i nemožné, díky nadšeným deváťákům, jejich mladším spolužákům, rodičům a všech, kteří na ples dorazili. 

Tato krásná společenská událost trvala necelých 5 hodin. Ale stálo za ní spousta hodin příprav výzdoby sálu, grafických podkladů, nácviků nástupu, ale i spousta úsměvných chvilek, na které nezapomeneme.

Druhá část tohoto článku bude věnována “děkovné řeči”, kterou napsaly a následně pak také přednesly Maruška Zdeňková a Kristý Věnečková. Ale poděkovat bychom určitě chtěli i na tomto místě – VŠEM, kteří jakoukoliv měrou pomohli s organizací a přípravami letošního dětského společenského plesu. Ať už to byli pedagogové, asistentky pedagogů, osmáci i rodiče (mj. i rodiče jako sponzoři :)). Chceme zmínit také obrovskou podporu od paní učitelky Novotné, která s námi na plese sice nemohla být fyzicky, ale “na dálku” s námi byla u všech příprav. DĚKUJEME!

Pokud se už teď těšíte na fotogalerii, tak Vás ještě “chvíli” budeme napínat 🙂 Stále dáváme dohromady “fotokousky” tak, abychom na fotkách měli všechny deváťáky s úsměvem od ucha k uchu. Budete informováni přes náš školní Facebook nebo Instagram.

 

A teď přichází to, co bohužel všichni nemohli přes hluk v KD slyšet, ale byla by velká škoda si to znovu (alespoň) nepřečíst:

“Dámy, pánové, naši spolužáci, přátelé, rodiče, prarodiče, a hlavně náš báječný učitelský sbore. Doufáme, že se zatím skvěle bavíte a užíváte si náš velký večer s námi. Jsme moc rádi že se vás tu tolik sešlo, a proto se s vámi chceme podělit o poděkování už dříve zmíněnému učitelskému sboru.  

Velké díky patří úžasné paní učitelce Janě Grufíkové, která si nás vzala pod křídlo, když jsme byli ještě malí prťata a neuměli jsme si ani zavázat tkaničky. Naučila nás číst, psát, počítat, dala nám naší první známku, první vysvědčení, a na konci roku s námi oslavila slavnost slabikáře, a to hlavní co se jí povedlo je vytvořit z nás skvělou partu. Po boku paní učitelky stála naše skvělá, aktivní asistentka Monča Turková, pro kterou jsme byli první třída na této škole. Tyto dvě (statečné ženy) nás provedli i druhým ročníkem. Nedávno nám také obě dvě pomohly a zúčastnily se natáčení třídního videa, které si budete moci pustit na sociálních sítích naší školy.  

Na konci druhé třídy paní učitelka předala své žezlo zbrusu nové nástupkyni Gabriele Bártové a asistence Olče Kaločaiové. Bohužel se tady paní Bártová moc dlouho neohřála. Olinka to s námi ale nevzdala a na pomoc jí přišla paní učitelka Kuželuhová. Proto i jim také patří náš dík.  

Další díky patří paní učitelce Gabriele Jonášové, které jsme se dostali do rukou na začátku čtvrté třídy a starala se o nás jako o své. K tomu jí k ruce byly asistentky Jíťa Vávrová a Sára Šímová. Paní učitelka Jonášová nás letos nečekaně také dostala na hodiny výtvarné výchovy a hodiny výchovy ke zdraví. Jsme moc rádi, že i po tolika letech se s ní můžeme setkávat a trávit čas jako před lety. Také jsme ji vděčni za to, že obětovala její hodiny k přípravě tohoto dětského plesu. Takže obrovské díky patří i jí. 

A teď to přijde, ten největší obdiv patří naší paní učitelce Martině Novotné, které jsme byli přiděleni na začátku páté třídy a ušla s námi dlouhý kus cesty, až do deváté třídy. V šesté třídě jí na pomoc přišla Alča Pádecká která to s námi doklepala až dokonce. Paní učitelka byla s námi v tich nejhorších chvílích ale zároveň i v těch nejlepších co jsme na škole zažili. Byla s námi v dobrém i ve zlém, a i když jsme někdy hodně zlobili, a nechovali se zrovna úplně nejlíp, nikdy to s námi nevzdala a věřila že se polepšíme. Ráda se s námi smála a prožívala s námi naše radosti ale i starosti. Nic nenechala náhodě a vždy se odvážně vydala do akce. Naučila nás mnoho nového, a to nejen ze školy, ale i ze života. Vždy pro nás byla inspirací správného člověka. Bohužel si paní učitelka musela kvůli zdravotním problémům od nás dát na chvíli pauzu. Věřte nebo ne, stýská se nám po ní každý den a ani nevíte, jak moc bychom si přáli, aby tu teď byla s námi a stála vedle nás a byla na nás hrdá, že jsme to dokázali. Moc si přejeme, aby se uzdravila a na konci roku nám předala poslední vysvědčení. 

Během paní učitelky absence si nás převzala zástupkyně ředitelky Katka Miklošová. Setkali jsme se s ní už v hodinách informatiky minulý rok, když přišla jako nováček. Začátky u nás ve třídě byli pro ní těžké, protože to s námi neměla zrovna nejlehčí, a skoro to s námi skoncovala, ale nevzdala to a časem zjistila že nejsme takoví jací se na první pohled zdáme. Naše třída si paní učitelku velmi oblíbila a máme se vzájemně rádi. Její hodiny byly také obětovány tomuto plesu, takže obrovské děkuji patří jí. 

Obrovské díky patří také všem učitelům, kteří nás učili. 

Paní učitelce Šárce Koštelové za to, jak nás skvěle drtí matematiku a pomáhá nám s přípravou na přijímací zkoušky. 

Paní učitelce Petře Němečkové za super přínosné hodiny českého a anglického jazyka, a též s přípravou na přijímací zkoušky. 

Panu učiteli Rosťovi Marouškovy za zábavné hodiny fyziky a chemie. 

Paní učitelce Věrce Kůsové za velice poučné hodiny německého jazyka, dějepisu a přírodopisu. 

Panu učiteli Jirkovi Brabcovi za to, jak kluky honí na hodinách tělocviku, jak krásně s námi zpívá při hodinách hudební výchovy a pomáhá nám orientovat se na mapě jako to dělávala paní učitelka Irena Malotová, která nás mimochodem mívávala i na hodiny dějepisu. 

Paní učitelce Ivetě Švarcové za to, jak holky rozběhává na hodinách tělocviku. 

Paní asistentce Radce Novákové za nádhernou choreografii, kterou s námi společně s prvňáky nacvičila na tento ples. 

Paní asistentce Pétě Ceplechové, která nám pomohla se vznikem fotokoutku k mikulášské nadílce, která proběhla na naší škole. Další díky patří i všem co pomáhali s přípravami na ples – Ivetce Němečkové, paní učitelce Koštelové a jejím osmákům, paní učitelce Jonášové atd. 

Naše škola by se také neobešla bez našich ostatních zaměstnanců, protože bez nich bychom ve škole chodili na špinavé podlaze, byli bychom hladoví jako vlci, a všechno okolo by se rozpadalo. Proto jsme nezapomněli ani na ně. 

A to nejlepší nakonec, naše paní ředitelka Zuzana Drančáková, která s námi strávila celých devět let. Celé ty roky se bezprostředně starala, abychom měli ve škole pohodlí, a aby škola fungovala tak, jak má. Doufáme, že tady bude i pro další generace, protože jen tak skvělá ředitelka se nenajde.”