VĚTA hlavní & vedlejší

Nov 2, 2021

PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

UMIMECESKY.CZ > VH v souvětí 1

SKOLASNADHLEDEM.CZ > určování VH a VV 1, 2, 3