VĚTNÁ SKLADBA: příslovečné určení

Apr 25, 2021

PROKLIKEJTE SI VŠEMI OBRÁZKY (mrkněte na příklady)

< obrázek >

ZAPAMATUJTE SI, JAK VYPADÁ:

PUČ – času

PUM – místa

PUZ – způsobu