VĚTNÝ ROZBOR – OPAKOVÁNÍ

PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

UMIMECESKY.CZ > rozbor věty jednoduché / easy 1, medium 2, hard 3; rozbor souvětí / medium 4, hard 5