Veverky se učily stavět mosty

Na konci května nás v mateřské škole u předškolních dětí navštívila lektorka z malé technické univerzity s projektem “stavitel mostů”.

Děti se seznámily s tím, jak má správný most vypadat, aby jako stavba vydržel a fungoval. Dozvěděly se o tom, kdo byl Karel IV. a o stavbě Karlova mostu, který stojí v Praze, našem hlavním městě. Nejprve stavěly malé mosty přes řeku a naučily se, jak má vypadat správný pilíř mostu (názorné předvedení vázání cihel na stavebnicových kostkách). Poté si vyzkoušely podle návodu postavit velký most, přes který mohly přejít dokonce i paní učitelky.

V druhé části programu jsme se přesunuly ven, kde si děti vyzkoušely jednoduchý pokus a pozorovaly, co plave a neplave.