Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Sep 4, 2019 | Aktuality | 0 comments

V pondělí 2. září jsme slavnostně přivítali naše letošní prvňáčky. Celé ráno bylo opravdu hodně deštivé, a už se zdálo, že místo venkovní slavnosti před cehnickým Infocentrem vše přesuneme do školní budovy. Deváťáci však ukázali, že mají pevně v rukou i počasí, mávnutím kouzelné hůlky přestalo mezi osmou a půl devátou na dvacet minut téměř pršet.

Paní ředitelka Zuzana Drančáková všechny hosty slavnosti krátce přivítala (její proslov najdete pod fotogalerií) a poté už kouzelný klobouk a kouzelná sova přivítaly každého našeho nového prvňáčka. Někteří z nich měli možná i slzičky na krajíčku, když před sebou viděli tolik lidí, ale všichni to zvládli statečně a s úsměvem. 

Po několika vřelých slovech paní Jany Grufíkové, třídní učitelky letošních prvňáčků už kouzelnický tým deváťáků déle nedokázal zadržet vracející se déšť a pod mnoha otevřenými deštníky jsme se znovu vrátili obědem uzavřít první školní den letošního roku.

 

[envira-gallery id=”1753″]

Proslov ředitelky Zuzany Drančákové:

 

Dobrý den vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci školy, vážení rodiče i ostatní návštěvníci školy, dobrý den chlapci a děvčata.

Dovolte mi přivítat nové zaměstnance naší školy, kterými jsou: paní Iveta Švarcová a Dominika Slavíčková – nové asistentky pedagoga a pan učitel Jan Pirgl.

Skončily nám prázdniny, a i venku to vypadá, jako by se počasí rozhodlo nám všechny prosluněné a bezstarostné dny tím deštěm odnést pryč. Jenže my všichni víme, že o prázdninách jsme si dostatečně odpočinuli a načerpali hodně energie právě k tomu, abychom mohli začít společně sdílet nové poznatky, načerpávat nové vědomosti a stávat se zkušenějšími průvodci nejen ve škole, ale i v životě, a tak pevně věřím, že se větší většina z vás do školy určitě těšila. A já vás můžu ujistit, že škola o prázdninách také nezahálela a že si každý z vás určitě všimne někde větších a jinde menších oprav či úprav. A protože škola není jenom budova, ale jsou to především lidé: žáci, vyučující i ostatní zaměstnanci, kteří vytváří atmosféru, která na nás dýchne každé ráno, řeknu vám teď krátký příběh:

V krásném zámku měli sál s tisíci zrcadly. Jednou se stalo, že do zámku zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. Rozčilený vyběhl ze sálu, a ještě dlouho vyděšeně štěkal na každého, koho potkal. Všichni se ho báli nebo ho hnali od svých dveří holí.

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od toho prvního přátelsky vrtěl ocáskem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocáskem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti běžel dál svou cestou a všichni ho rádi uvítali ve svém obydlí a nakrmili.

Já přeji nám všem, ale především naším novým hlavním hrdinům, kterými jsou naši prvňáčci, aby se u nás ve škole setkávali jen se samými radostnými událostmi, kamarádskými a vřelými spolužáky a zažívali nevyčerpávající dobrodružství, které jim přinese bohaté zkušenosti a plno inspirace.