Vítr nevítr, vysazovali jsme ořešáky o 106

Šesťáci, sedmáci i osmáci nechali pár kapek potu při výsadbě “jedlých kaštanů” a dalších ořešáků naproti cehnickému ZD. S první výpravou jsme si užili procházku po křupajícím ledu, ale poslední “rota” měla už co dělat, aby ji vítr neodvál do Čejetic 🙂

Všem patří VELKÉ DĚKUJI za nasazení a pomoc. Odměnou všem účastníkům této dobrodružné akce bylo opékání špekáčků.

 

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.