Ve škole jsme volili parlament

Zatímco rodiče se mohli o víkendu zúčastnit voleb do krajského zastupitelstva a senátu, naši školáci si jen o několik dní dříve, ve středu 30. září, zvolili svůj parlament. Šlo o zcela standardní volby podle všech pravidel, na jejichž dodržování dohlíželi volební komisaři určení pro konkrétní volební obvody (třídy). Nechyběla samozřejmě ani plenta, aby bylo zachováno volební tajemství. Účast byla dobrovolná, svůj hlas odevzdalo 62 procent voličů.

Samotným volbám předcházela regulérní předvolební kampaň. Kandidáti museli být napřed svou třídou do voleb nominovaní (získat alespoň dvě nominace) a následně splnit několik úkolů, aby prokázali své odhodlání, pracovitost a schopnosti. Vedle výroby volebního plakátu, který byl posléze vyvěšen na nástěnce na chodbě, bylo dalším úkolem nominovaných (z šesté až deváté třídy) získat potřebný počet podpůrných podpisů napříč školou pro svou účast ve volbách. S tím vším jim mohl pomoci jejich volební tým. Vyzkoušeli si tedy týmovou spolupráci i své manažerské dovednosti.

Dále je čekalo vystoupení před spolužáky, při němž potenciálním voličům ve třídě představili svůj „volební program“. Zde si prověřili své prezentační dovednosti i schopnost naslouchat. Nutno zmínit, že někteří budoucí parlamentáři pojali svou kandidaturu opravdu zodpovědně: v šesté třídě vznikl například dotazník, v němž si kandidáti předem zjišťovali přání voličů – spolužáků, v sedmé třídě se objevil profil kandidáta na internetu, jenž si voliči přes QR kód mohli stáhnout do svých mobilů a s kandidátem a jeho programem se důkladně seznámit.

Žákovský parlament v naší škole funguje už čtyři roky. Zastoupení v něm má šest tříd od 4. do 9., a to po dvou parlamentářích. Zástupce jednotlivých tříd nyní čeká devět měsíců zodpovědné práce, při níž se budou pravidelně scházet, radit, sbírat informace od spolužáků i učitelů, hledat řešení problémů, reagovat na dotazy, náměty a připomínky a seznamovat s nimi vedení školy. „Jsme škola otevřená názorům našich žáků a záleží nám na nich. Budeme rádi za každý realizovatelný podnět, jak udělat prostředí školy pro naše děti příjemnější, zdravější a lepší,“ říká ředitelka školy Zuzana Drančáková.

Přejeme všem novým parlamentářům hodně zdaru!

 

Žákovský parlament 2020/2021 dle výsledků voleb:

4. třída

Barbora Havelcová

Adéla Jedličková

5. třída

Barbora Švehlová

Josef Zdeněk

6. třída

David Havelec

Kristýna Věnečková

7. třída

Jan Zoch

Šimon Fric

8. třída

Svatava Tetourová

Karolína Havelcová

9. třída

Jan Kůs

Adam Častoral