Vynášení Moreny a vítání jara

Vynášení Moreny je starý lidový zvyk, který ukončuje zimu a odehrává se o Smrtné neděli. Zimu představuje slaměná figurína, které se říká Morena, Morana, Mořena nebo také Smrt.
S dětmi z mateřské školy a s dětmi z 1. a 2. třídy jsme se v pátek před Smrtnou nedělí vydali průvodem od MŠ k potoku, kam jsme Morenu hodili a tím se definitivně rozloučili se zimou.
Po vynesení Moreny začalo vítání jara. Děti si v parku nazdobily líto (narašené větvičky). Zdobily je barevnými stuhami a nabarvenými vajíčky.
Celá akce byla završena zpěvem na přivítání jara.