Výuka od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 znovu přechází 3. – 9. ročník na plnou distanční výuku, 1. a 2. ročník pokračuje v prezenční výuce se zachováním hygienických opatření.

Aktuální rozvrhy najdete zde na webových stránkách, žáci také na Teams.