Vzdělávání inspirované permakulturou

“DĚTI UČÍ DĚTI”

Ve čtvrtek 1.10. se žáci 4. třídy zúčastnili pilotování projektu Františkovy objevy, jehož hlavní autorkou je lektorka ekocentra Cassiopeia Tereza Záleská, která se pilotování též zúčastnila. 

Jednalo se o zhruba čtyřhodinový program, který si paní učitelka připravila spolu s několika žáky deváté a osmé třídy, kteří na jednotlivých stanovištích seznamovali děti se zážitky malého chlapce Františka, který přirozeně zkoumá a objevuje svět kolem sebe. V každé aktivitě programu byla uvedena konkrétní situace, ze které šlo vyvodit jednoduchá ponaučení, korespondující se základními principy permakultury. Žáci si například vyzkoušeli určit světové strany a zjistili výhody, kdy a proč je dobré je poznat ve svém okolí, zapojili svojí zručnost při výrobě amuletu a nástěnky s věšákem dohromady, vyzkoušeli si, jak důležité je v přírodě umět se přizpůsobit měnícím se podmínkám a také, jak důležitá je spolupráce a možnost se na někoho spolehnout. 

Program byl moc hezky připravený a žákům se líbil, za což bych chtěla hlavně poděkovat starším žákům, Janu Balouškovi, Veronice Velíškové, Karlu Marouškovi, Janu Kůsovi, Emě Adamcové, Lauře Stanislavové a Kateřině Štolbové, kteří přípravě věnovali několik hodin svého volného času. Předstoupit před menší děti, zaujmout je a něco jim předat, chce také trochu odvahy.