Žáci třetí a šesté třídy poznávali (nejen) sporty ve Strakonicích 

Nalákat děti a mládež k pohybu, představit sportovní kluby, nabídnout pestrou paletu aktivit s možností vyzkoušet si třeba i dosud nepoznané sporty. Takový je cíl akce Poznej sporty ve Strakonicích, které se ve čtvrtek 8. září zúčastnili naši třeťáci a šesťáci.

Samotnému sportovnímu vyžití předcházelo trochu “duševní práce”. Mladší žáci měli připravený program ve Šmidingerově knihovně a starší ve Státním okresním archivu Strakonice.  V rámci nového předmětu, kterým je dějepis, se šesťáci seznámili s tím, co je to archiv, jak funguje a co uchovává. Během krátké exkurze žáci nahlédli také do konzervátorské dílny, kde se zachraňují staré spisy. Viděli nejstarší uloženou listinu ze 14. století a začetli se do poválečného školního výkazu někdejší základní školy v Drahonicích.