Základní škola do odvolání uzavřena

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je s účinností ode dne 11. března 2020, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je základní škola do odvolání uzavřena.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme na základě informace od OSSZ Strakonice potvrzovat až po opětovném otevření školy.

Pro aktuální informace sledujte prosím WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY a elektronickou třídnici BAKALÁŘI, případně kontaktujte třídní učitele / vedení školy.

Pro zadání domácích úloh po dobu platnosti mimořádného opatření prosím sledujte Bakaláře, případně žákovské emaily.

Mgr. Zuzana Drančáková, ředitelka školy