Žákovský parlament v uplynulém školním roce

Žákovský parlament naší školy se během školního roku 2018/2019 scházel pravidelně, aby vymýšlel a uskutečňoval pro naši komunitu akce a projednával záležitosti ohledně fungování školy. Jako koordinátor žákovského parlamentu mohu konstatovat, že se zde sešla dobrá a pracovitá parta. Ano, existovaly výjimky, někteří se chtěli pyšnit pouze titulem parlamenťák a nepracovali tak, jak měli. I proto došel parlament během školního roku určité personální obměny. Dovolím si zde vypíchnout ty největší parlamenťácké akce.

V říjnu 2018 připravil parlament první větší akci pro naše nejmenší žáky, konkrétně pro 1. – 3. třídu. Jednalo se o akci Žákovský parlament dětem. Parlamenťáci si připravili sportovní a vzdělávací aktivity, které žáci museli na stanovištích plnit. Dalo by se to jednoduše zahrnout pod Komenského heslo: Škola hrou.

Ani před Vánoci parlamenťáci neotáleli. V adventním čase zapojili naši školu do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Projekt se snaží plnit přání a sny především lidem z domovů pro seniory, z domů s pečovatelskou službou či seniorům v nemocničních zařízeních. Žákovský parlament, který měl akci na starosti, si dlouze lámal hlavu s tím, do jaké charitativní akce se zapojit. Vždyť pomoc by byla potřeba na tolika místech. Nakonec jsme se rozhodli jít do tohoto projektu a výsledek byl nadmíru úspěšný: bylo vybráno 6 300 Kč. Vybrané peníze putovaly na elektrické vozíky a geriatrická křesla.

Na jaře, konkrétně v květnu, pořádali parlamenťáci Školní turnaj ve vybíjené. Ač se snažili, někteří jejich spolužáci jim akci záměrně kazili. Bohužel, i to se někdy stává. A je potřeba připomenout, že i tato negativní zkušenost je pro žáky obohacující a má vlastně vzdělávací charakter.

V červnu se pak konaly volby do žákovského parlamentu. V novém složení se bude parlament scházet i v příštím školním roce. Popřejme mu tedy, aby byl minimálně stejně tak úspěšný, jako ten minulý.

Jan Starec