Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2020-21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021 tato opatření:

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a zákonných zástupců v mateřské ŠKOLE. 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Zápis proběhne pouze formálně, podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
v době
od 2.května do 16.května 2020.

Postup podání žádosti o přijetí:

 1. Na webových stránkách školy www.zscehnice.cz si stáhněte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte a podepíšete včetně vyplnění čestného prohlášení o očkování dítěte (pokud k 1.9.2020 nedosáhnou 5 let).
 2. K žádosti přiložte kopii očkovacího průkazu (pokud k 1.9.2020 nedosáhnou 5 let).
 3. Možnosti doručení:
  – poštou na adresu: ZŠ a MŠ Cehnice, Cehnice 105, 387 52
  –    osobním doručením do školy (termín předání si sjednejte přes tel. číslo:776694664)
  –    doručením do datové schránky školy: sa3k8qj
  –    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Kritéria pro přijetí do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ (formulář ve formátu .docx)

Detsky_ockovaci_kalendar