Zdravotnický kroužek ve staronové sestavě

V letošním roce jsme se zase o trochu více rozrostli, přivítali jsme nové členy našeho ZDRAVOTNICKÉHO kroužku. Postupně se seznámíme se základy první pomoci, více zjistíme i o činnosti záchranářů. Naučíme se, jak postupovat ve skutečných situacích, když se někdo ocitne v ohrožení života. Společně se učíme nebýt lhostejnými a nebát se v pravý čas pomoc poskytnout. Díky soutěžím, na které jezdíme, se blíže seznámujeme i s prací hasičů a policistů a postupně si osvojujeme znalosti a dovednosti v chování v krizových situacích.