Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole

registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

období realizace

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Podpora vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a snížení jejich školní neúspěšnosti. Podpora bude směřovat nejen k žákům cílové skupiny (dále jen CS), k jejich rodičům a pedagogům škol, které navštěvují, ale i k široké veřejnosti.

Společně to zvládneme – souhrnné hodnocení

Společně to zvládneme – souhrnné hodnocení

Z hlediska ZŠ a MŠ Cehnice, okres Strakonice představoval projekt Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole (realizace září 2016 – srpen 2019) ...