Výchovný poradce

Náplň práce pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež...

Metodik prevence

Náplň práce   vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující spolupracuje s vedením školy, úzce se školním psychologem, výchovným poradcem a třídními učiteli dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými...

Školní psycholog

Popis pozice Školní psycholog poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. V rámci své činnosti se zaměřuje na individuální pedagogicko-psychologickou diagnostiku, na diagnostiku klimatu třídy a pedagogicko-psychologickou...

Speciální pedagog

Popis pozice ​Speciální pedagog zajišťuje krátkodobou i dlouhodobou individuální či skupinovou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační). Náplň práce zajišťuje podporu...