LITERATURA8

5 / REALISMUS / Realismu jsme zatím věnovali jen pár obecných hodin. V poslední badatelské skupinové práci jste si připomněli základní pojmy realismu (kontext doby, realistické hrdiny) a nakoukli do minimedailovnků několika knížek: Vilém a Alois Mrštíkové / Maryša, Pohádka máje (ČR), Émile Zola / Nana (FR), Fjodor Michajlovič Dostojevskij / Idiot (RUS),  Charles Dickens / Kronika Pickwikova klubu (VB), Guy de Maupassant / Miláček (FR).  

V přiložené galerii vaše miniprezentace k základní terminologii a níže badatelské medailonky z portálu databazeknih.cz:

4 / ROMANTISMUS / Světoví romantici ve zkratce: Charlote Brontëová (ANG), Jane Austenová (ANG), Alexander Sergejevič Puškin (RUS), Alexander Dumas (FR) a Viktor Hugo (FR)

Drobné úryvky z děl těchto autorů se zaměřením na postavy a jejich zobrazení: UKÁZKY

Minipostery k jednotlivýcm autorům:

4 / ROMANTISMUS / Karel Jaromír Erben – Kytice (sbírka balad, básní – zobrazuje lidské tradice, chování, víru v nadpřirozeno, mají tragické, pochmurné děje a tragické konce, většinou někdo umírá) & Karel Hynek Mách – Máj (lyricko-epická báseň = popisuje pocity básníka a postav, ale také líčí děj)

Práce s formátování textu o romantismu: Romantismus – práce s formátováním

Sbírka Kytice v pdf: Kytice

Báseň Máj v pdf: Máj

V galerii mapky z balad Vodník, Kytice, Svatební košile, Polednice, Štědrý večer

4 / LITERÁRNÍ HISTORIE – ROMANTISMUS

klíčová slova: myšlenková mapa

ukázka I, II: česká literatura (Mácha, Erben)

ukázka III, IV: zahraniční literatura (Puškin, Brontëová)

3 / NÁRODNÍ OBROZENÍ / Josef Jungmann – Dvojí rozmlouvání o jazyce českém (aneb jak se mimo jiné Daniel Adam z Veleslavína & Čech snaží dorozumět a Daniel dopátrat, proč Čech tak špatně česky hovoří); Václav Hanka + Josef LindaRukopisy (aneb falešné rukopisy, které měly dokázat, že český národ má svou literární i kulturní historii – téma Rukopisu zelenohorského je Libušin soud / klasický námět kněžny Libuše, soudící dva bratry a čelící “urážkám” že žena veliti mužům by neměla, načež Libuše svého koně pro Přemysla posílá)

Rukopisy v plném novodobém znění: RKZ dodnes nepoznané

3 / NÁRODNÍ OBROZENÍ

Společné poznámky k NO obecně – galerie

2 / PREROMANTISMUS II / Johann Wolfgang von Goethe – Utrpení mladého Werthera

Tentokrát jsme zabrousili do prozaické ukázky od německého spisovatele jménem J. W. Goethe. Jeho román v dopisech je adresovaný příteli Vilémovi a dívce Lottě, do které je bezhlavě zamilován. 

Opětuje Lotta Wertherovu lásku?

Jaké pocity Wertherem zmítají?

A kde se příběh odehrává?

Jak to souvisí s PREROMANTISMEM?

Nakoukněte ještě jednou do velmi pokráceného výtahu z knížky: Werther (výtah k románu v dopisech)

2 / PREROMANTISMUS I / Jean-Jacques Rousseau – Emil čili o výchově

Jeho myšlenky oporou pro VFR, mimo jiné psal spisy filozofické a pedagogické: Emil čili o výchově (pův. fr. Émile ou De L’éducation). Psal, jak vychovávat děti jako svobodné lidi, u nichž budeme respektovat jejich individuální zvláštnosti. To ukazoval na příkladu fiktivního Emila a Sofie.

Spisovatel ženevského původu. Bývává označován za největšího pedagoga v dějinách. Odsuzoval učení z knih a doporučoval učení z vlastní zkušenosti. V knize Emil čili o výchově popsal výchovu dítěte od narození do dospělosti.

Z kapitoly Emilovy výchovy mezi 12. a 15. rokem:

„Jako člověk dospělý, byl by náš jedinec ještě velmi slabým, jako dítě jest však již velmi silným.“

„Čiňte svého chovance pozorným na zjevy přírodní a brzy ho učiníte vědychtivým. Nekonejte tak ale spěšně a nechte ho poznávat okolní svět jeho vlastními vjemy, pojmenovávat jeho vlastními slovy.“

„Nechte ho, zamýšlet se nad užitečností toho, co se učí. Otázku A k čemu to? Ať sám zodpovídá.“

2 / LITERÁRNÍ HISTORIE – PREROMANTISMUS

klíčová slova: myšlenková mapa

ukázka I: Jean-Jacques Rousseau – Emil čili o výchově

ukázka II: Johann Wolfgang von Goethe – Utrpení mladého Werthera

1 / OSVÍCENSTVÍ / Jonathan Swift – Gulliverovy cesty

V originále Gulliver’s travels (1899), v českém vydání např. Albatros (1990).

Hlavní postavou je Lemuel Gulliver, původně ranhojič, posléze objevitel zemí a zemiček (ne)známých. V první kapitole vypráví o sobě a své rodině. Jak byl poprvé sveden k cestování. Ztroskotá a plave ze všech sil, dostane se na bžeh v zemi liliputů, je zajat a odveden do země. 

Ze společného čtení:

Liliputi stříleli po Gulliverovi šípy. Gulliver čekal, že se mu podaří se osvobodit. Když byl klidný, nikdo už po něm nestřílel. Mluvili na něj cizím jazykem, kterému zatím nerozuměl. Domorodci, tj. liliputi, mu pak dokonce donesli jídlo. Maso bylo různých druhů. Pil dobré víno, celý soudek, ale neměli pro tak velkého člověka vína dostatek. Chtěli na Gullivera lézt další a další, pomocí žebříků. Gulliver se nemohl bránit a  chtěl se osvobodit, ale domorodci se rozhodli dopravit ho do půl míle vzdáleného města. Svázali ho a za pomoci mnoha koní dopravili do města. Vyšel se na něj podívat císař. Báli se ho k němu pustit. Hlídali ho a nedůvěřovali mu. 

Jak jsme viděli ve videjku, ve druhé kapitole bude rodu Liliputů nápomocen, avšak čím více se přátlí s císařem, tím vice se jej vláda země chce zbavit. Nařknou ho, že chce stát sám císařem. Gulliver je v ohrožení a zemi opouští. Na sousedním ostrově se mu pak podaří opravit loďku, vydává se na moře a s kapkou štěstí se vrací do Anglie.

1 / LITERÁRNÍ HISTORIE – OSVÍCENSTVÍ 

klíčová slova: společná myšlenková mapa

ukázka: Jonathan Swift – Gulliverovy cesty

kniha v pdf: GULLIVEROVY CESTY

0 / DRUHY LITERATURY

práce v hodině: Druhy literatury